Tietosuojalauseke

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n sekä Euroopan unionin yleisen tietoturva-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Pieni Erikoispuoti (“Erikoispuoti”) / Aurexel Consulting (Y-tunnus: 2452378-9)
Mikonluodontie 55
21240 Askainen

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Rami Käkönen
Puhelin: 040 5069944
Sähköposti: rami.kakonen(at) aurexel.com

REKISTERIN NIMI
 Pieni Erikoispuoti / Aurexel Consulting asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
– Henkilö on ostanut Erikoispuodin tuotteita verkkokaupan kautta.
– Henkilö on rekisteröitynyt Erikoispuodin verkkokaupassa.
– Henkilö on itse liittynyt Erikoispuodin postituslistalle: tilaamalla sähköisen uutiskirjeen verkkokaupassa tai Facebookissa tai tilaamalla uutiskirjeen lomakkeella messuilla tai muussa tapahtumassa

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Erikoispuodin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten toimittaminen, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Erikoispuodin asiakasviestintään ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Erikoispuodin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Erikoispuoti saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Erikoispuoti asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Erikoispuoti / Aurexel Consulting Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin tai sähköisiä uutiskirjeitä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä  Erikoispuoti / Aurexel Consulting Oy:n rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja, mikäli henkilö on ostanut Erikoispuodin tuotteita verkkokaupasta:
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Postiosoite ja/tai laskutusosoite
• Puhelinnumero
• Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja, mikäli henkilö on tilannut uutiskirjeen:
• Sähköpostiosoite

Uutiskirje voidaan lähettää myös potentiaalisille asiakkaille, joiden työsähköposti-osoite on poimittu avoimista tietolähteistä ja uutiskirjeen sisältämän aiheen katsotaan liittyvän henkilön työtehtävään. Tällöin henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot:
• sähköpostiosoite

TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Erikoispuoti / Aurexel Consulting Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta  Erikoispuoti / Aurexel Consulting Oy:n ulkopuolelle.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

TIEDON KORJAAMINEN
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Erikoisputi / Aurexel Consulting Oy:n luovuttamia käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Erikoispuoti / Aurexel Consulting Oy:n hallitsemassa ja salasanasuojatussa palveluissa.