Some-arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

Arvonnan järjestää Pieni Erikoispuoti (Aurexel Consulting Oy), myöhemmin ”Järjestäjä”.

2. Osallistumisoikeus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua niiden yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin.

3. Palkinnot

Osallistuneiden kesken arvotaan tuotepalkintoja.

4. Rekisteritiedot

Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

5. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa mahdollisen lakisääteisen arpajaisveron arvontojen palkinnoista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjä ei vastaa palkinnon toimittamisen esteistä. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

6. Arvonnan ajankohta ja osallistumisaika

Arvontaan voi osallistua ajankohtana, joka on erikseen mainittu Pienen Erikoispuodin sosiaalisen median julkaisussa. Myös arvontapäivä on mainittu em. julkaisussa.

7. Miten voittajalle ilmoitetaan

Arvonnan päätyttyä voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti arvonnan suorittajan toimesta.
Järjestäjä sopii voittajan kanssa palkinnon järjestelyistä. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi internet-sivustollaan ja some-kanavissaan. Ellei voittajaa tavoiteta kahden (2) arkipäivän sisällä ilmoittamisesta,
Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja.

8. Instagramin ja Facebookin vastuuvapaus

Facebook/Instagram sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Facebookiin/Instagramiin. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Instagramin ja Facebookin kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kampanjan järjestäjän käyttöön, ei Instagramin, Facebookin tai vastaavan median.

9. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Osallistuja sitoutuu noudattamaan myös osallistumiskanavan (Instagram ja Facebook) omia käyttöehtoja.

Arvonnan palkintoja ei voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa
ilmoitetut palkinnot toisiin vastaavan arvoisiin.

Osallistuminen voidaan evätä törkeän kielenkäytön tai muun epäsopivan toiminnan takia.